Metinsel Değişiklikler
6518 (2014) md: Ek 2. 6352 (2013) md: 9, 58, 60, 88, 106, 112, 114, 115, 118, 123, 124, 126, 127, 129, 150/e, 168, 171, 243, 89, 12, 116, 8/a, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11. 6352 (2012) md: 1, 8, 13/a, 32, 42, 67, 68, 68/a, 69, 72, 82, 89, 97, 99, 110, 169/a, 170, 12, 116, Geçici 10. 6103 (2012) md: 23, 26, 28, 29, 31, 91, 97, 136, 150/e, 150/h, 179/a, 206, 288, 24, 27, 92, 153, 257. An. M. K. 2012/4 (2012) md: 88. 6217 (2011) md: 353, 354. An. M. K. 2008/69 (2009) md: 337. 5582 (2007) md: 45, 128, 128/a, 134, 149/a, Geçici 8. ... >>
Metin Bilgisi: Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.