Metinsel Değişiklikler
6529 (2014) md: 58. 6462 (2013) md: 36, 74, 90, 93. 6353 (2012) md: 180. 6304 (2012) md: 14, 35, 81, 94/A, 94/C, 94/E, 180, 20/A, Geçici 23. 6271 (2012) md: 1. 5980 (2010) md: 17, 50, 51/A, 55/A, 55/B, 57, 58, 60, 61, 68, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 128, 151, 153, Ek 9, Geçici 1. An. M. K. 2008/113 (2008) md: 94/A, 94/B. 5749 (2008) md: 10, 14, 28, 33, 35, 36, , 56, 68, 87, 93, 94, 94/A, 94/B, 94/C, 94/D, 94/E, 106, 160, 164, 182, Ek 8. ... >>
Metin Bilgisi: Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.