Başlık Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete No Mükerrer No
2017/9747    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar 19/01/2017 29953 0             
2017/9749   6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar 19/01/2017 29953 0             
––  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/01/2017 29953 0             
––  Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19/01/2017 29953 0             
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 19/01/2017 29953 0             
––  Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 19/01/2017 29953 0             
––  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 19/01/2017 29953 0             
––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 19/01/2017 29953 0             
––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2016 Tarihli ve 2016/95 Sayılı Kararı 19/01/2017 29953 0             
––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/96 Sayılı Kararı 19/01/2017 29953 0             
––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı 19/01/2017 29953 0             
––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı 19/01/2017 29953 0             
––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı 19/01/2017 29953 0             
a - Yargı İlânları 19/01/2017 29953 0             
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 19/01/2017 29953 0             
c - Çeşitli İlânlar 19/01/2017 29953 0             
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 19/01/2017 29953 0             
19.01.2017 tarihli 29953 sayılı Resmi Gazete 19/01/2017 29953 0             
2017/9744   Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar 18/01/2017 29952 0             
2017/9748   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün Bağlantısının Değiştirilerek İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması Hakkında Karar 18/01/2017 29952 0             
2017/9750   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 18/01/2017 29952 0             
––  Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği 18/01/2017 29952 0             
––  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18/01/2017 29952 0             
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18/01/2017 29952 0             
––  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 18/01/2017 29952 0             
––  Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18/01/2017 29952 0             
––  Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 18/01/2017 29952 0             
––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6856 Sayılı Kararı 18/01/2017 29952 0             
––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6857 Sayılı Kararı 18/01/2017 29952 0             
––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 Tarihli ve 6858 Sayılı Kararı 18/01/2017 29952 0             
1 2 3 4 5