Güncelleme Tarihi: 15 OCAK 2017

İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE YER ALAN:

 • Anayasa Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Adalet Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Çevre Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 •  İçişleri Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifler:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

 • Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ:

I. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (İlk 22 Maddenin oylama işlemi tamamlanmıştır.)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (İlk 16 Maddenin 1. Tur oylama işlemi tamamlanmıştır.)

673 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname

670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR

 

*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir.