10 Ekim 2016 tarihinden itibaren TBMM Genel Kurulu ve Esas Komisyonlarında Görüşülecek/Görüşülmeye devam edecek Kanun Teklif ve Tasarıları 

 

Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2016

İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE YER ALAN:

·          Adalet Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·          Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·          Çevre Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·          İçişleri Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·          Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

·         Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı (Komisyonda kabul edildi)

·         Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·         Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifler:

Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı (alt Komisyona sevk edildi.)

·         Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·         Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

·         Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı (Komisyonda kabul edildi)

·         Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ:

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı 

Bilirkişilik Kanunu Tasarısı

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

·        Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı,

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Kanunlaştı)

Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(Kanunlaştı)

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(Kanunlaştı)

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı(Kanunlaştı)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (Kanunlaştı)

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, (Kanunlaştı)

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ve Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(Kanunlaştı)

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Kanunlaştı)

·         *Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir.

·         **Liste 25/12/2015 tarihinde açıklanan kanunların gündeme alınma sırasına göre hazırlanmıştır. Sıralamalar görüşmelerde ilgili komisyonun TBMM Genel Kurul’unda hazır bulunmasına göre yukarıdaki sıraya göre yapılacaktır.

 

 

·