26 Kasım 2016 tarihinden itibaren TBMM Genel Kurulu ve Esas Komisyonlarında Görüşülecek/Görüşülmeye devam edecek Kanun Teklif ve Tasarıları 

 

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2016

İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE YER ALAN:

·          Adalet Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıs(Komisyonda kabul edildi.)

·          Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·          Çevre Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·          İçişleri Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·          Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonu  gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

·         (Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·         Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·         Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifler:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·         Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

·         Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

· (  Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Komisyonda kabul edildi.)

·         Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ:

     GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı 

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

673 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Tasarısı

672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Tasarısı

670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun Tasarısı

 

GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR

 

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Kanunlaştı)

 

 

·         *Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir.

·         **Liste 25/12/2015 tarihinde açıklanan kanunların gündeme alınma sırasına göre hazırlanmıştır. Sıralamalar görüşmelerde ilgili komisyonun TBMM Genel Kurul’unda hazır bulunmasına göre yukarıdaki sıraya göre yapılacaktır.

 

 

·