Tür: Kanun Hükmünde Kararname Kabul Tarihi: 06.04.2011 R.G.: 14.09.2011 (28054) Yürürlükte
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Metinsel Değişiklikler
6528 md: 6, 17, 22, 23, 28, 31, 37, 41, 8, 14, 16, 30, 40, 15/A, 15/B, Ek 1, Geçici 10. An. M. K. 2013/26 (2013) md: 17, 40, Geçici 5, 37. 6495 (2013) md: 17, 40. 6462 (2013) md: 2, 43. 6353 (2012) md: 37, Geçici 9. KHK 375 (2011) md: 42. KHK 375 (2011) md: 42. KHK 662 (2011) md: 8, 13, 21, 23, 27, 37.... >>
Eski Düzenleme
KAYNAK: Başbakanlık e-mevzuat bilgi sisteminde yayımlanan metin esas alınmıştır.