Benzer ifadeler
  • kanun
  • yıl
  • müdür
  • hesap
  • kat
  • bütçe
  • umum
  • 1950
  • inhisar