İSKAN KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
  • madde
  • yap
  • bir
  • yasa
  • dair
  • kanun
  • değişiklik
  • iskan