En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
T

 

 

 

 

 

 

 

 

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Ağustos 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24508

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/2878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlığına Ait 11 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği

— Ankara Üniversitesi Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi (KIBMER) Yönetmeliği

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna Ait Karar

 

Tebliğler

— Ağır ve Uzun Araçlarda Geri Yansıtıcı (Reflektif) İşaretlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-104) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2001/9)

— Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No : 2001/7)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

28 Ağustos 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-14090

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

29 Ağustos 2001 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Ağustos 2001

B.01.0.KKB.01-06-148-2001-618

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 28 Ağustos 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14090 sayılı yazınız.

29 Ağustos 2001 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2049

1 — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Doç.Dr. Güven SAK’ın atanması, 1211 sayılı Kanunun değişik 22/A maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2051

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan; 1 inci derece + 6400 ek göstergeli Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına aynı yer Sigorta Denetleme Uzmanı Vildan KOCAMAN’ın, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 4059 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin (a) bendi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanun’da değişiklik yapan 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde uyarınca atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2052

1 — Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne Gümrükler Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Cenap BAYRAKTAR’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. KEÇECİLER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2053

1 — Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Cihat ANCIN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

28 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. KEÇECİLER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2054

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali GÜRGÜR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve Ek 1 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

28 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. AYDIN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/1956

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Latif ATASEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28 Ağustos 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2057

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdür Yardımcılığına Talat YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

28 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 —— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2059

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Rize İl Müdürlüğüne, Yakup AKPINAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

28 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 —— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2027

1 — Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Alaattin ÜÇOK’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

28 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2028

1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul XIV üncü Bölge Müdürü Hasan PAÇAL’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

28 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 —— • ——

Kültür Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2060

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sevinç PASİNLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.

28 Ağustos 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. İ. TALAY

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Kültür Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

İçişleri Bakanlığından :

 

Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Meslek Yüksek Okullarına alınacak öğrencilerle ilgili giriş ve sınavlara ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Polis Meslek Yüksek Okullarına müracaat eden adaylarda aranılacak nitelikleri, sınav esasları ile bu konularla ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesinin (f) bendine dayanılarak çıkartılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 

Bakanlık

: İçişleri Bakanlığını,

 

Genel Müdür

: Emniyet Genel Müdürünü,

 

Başkan

: Polis Akademisi Başkanını,

 

Başkanlık

: Polis Akademisi Başkanlığını,

 

Akademi

: Polis Akademisi Başkanlığını,

 

Yüksek Okul Müdürü

: Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü,

 

Yüksek Okul Müdürlüğü

: Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü,

 

Yüksek Okul

: Polis Meslek Yüksek Okulunu,

 

Öğrenci

: Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerini,

 

Aday

: Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayını,

 

ÖSS

: Öğrenci Seçme Sınavını,

 

Sağlık Yönetmeliği

: 4/7/1998 tarihli ve 23392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Perso nelde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Adaylarda Aranılacak Nitelikler

 

Öğrenci Kaynakları

Madde 5 —Yüksek Okulun ön lisans seviyesindeki eğitimine; genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları sınavla alınırlar.

Başvuru Zamanı ve Şekli

Madde 6 — Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.

Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru

Madde 7 — Başvuru esnasında adaylardan:

a) Form dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

f) İkametgah belgesi,

g) ÖSS sonuç belgesi,

h) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

i) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

j) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

istenir.

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Madde 8 — Yüksek okullara girmek isteyen adaylarda;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede sayılan okullardan mezun olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,

e) Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak,

f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Esasları

Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu

Madde 9 — Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulları, Başkanın Onayı ile, Yüksek Okul Müdürü başkanlığında, eğitimden sorumlu müdür yardımcısı, öğrenci işleri şube müdürü, eğitim şube müdürü, Akademi veya Yüksek Okullardan tespit edilecek en az iki öğretim elemanı ile birlikte en az 1 doktor ve Emniyet Teşkilatında görev yapan bir psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog, yoksa ilde bulunan sağlık kuruluşlarından psikiyatrist veya nöropsikiyatrist, bu branşlarda doktor bulunmadığı takdirde psikologdan oluşur.

Yüksek Okulda birden fazla Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu oluşturulması gerekiyorsa, bu kurul Akademi tarafından tespit edilecek personelden oluşur.

a) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulunca adaylar bizzat görülerek; fiziki görünüşü, bedeni kabiliyeti ve dayanıklılığı, konuşma düzgünlüğü, kendine güven derecesi, temsil yeteneği, anlama ve ifade kabiliyetleri ile Sağlık Yönetmeliğinin 6 ve 16 ncı maddelerine göre değerlendirilir. Değerlendirme, oy çokluğu ile yapılır. Oyların eşitliği durumunda kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılarak, "POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde değerlendirilir. Ayrışık oy kullanan üye var ise gerekçesi açık olarak belirtilir.

b) Değerlendirme sonuçları aynı gün Yüksek Okul tarafından görülebilecek ilân panolarına asılarak beş (5) gün süreyle ilânen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir. Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararına ilgili tarafından itirazda bulunulamaz. Kararın bir sureti dosyasına konulur. Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararlarında, olumsuzluk nedeni ile ilgili madde hükümleri açık olarak belirtilir.

Değerlendirme ve Seçme Sonucunda Yapılacak İşlemler

Madde 10 — Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda;

a) Haklarında "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilen adayların adı, soyadı, ana-baba adı, doğum yeri-gün/ay/yıl/ olarak tarihi, mezun olduğu okul-süresi, nüfusa kayıtlı olduğu il veya ilçe, mahalle veya köyü, askerlik durumu ve ikametgah adreslerini ihtiva eden liste; tebligat tutanağı ve bilgisayar kayıt formları ile birlikte Akademiye en geç 5 gün içinde gönderilir. Başvuru dosyaları, yapılacak yazılı sınavlarının neticesine kadar Yüksek Okul Müdürlüğünde muhafaza edilir.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara Aday Değerlendirme Seçme Kurulu tarafından fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek verilir. Bu belge ile adaya yazılı sınava gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

c) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilenler ile yazılı sınavda başarısız olan adayların dosyaları karar tarihi itibariyle 1 yıl süreyle Yüksek Okulda saklanır. Bu süre içerisinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeler adaylara verilir.

Yazılı Sınav

Madde 11 — Yazılı sınav, her yıl ÖSS sonuçlarının ilan edildiği tarihe göre adayların başvuruda bulundukları Yüksek Okul Müdürlüklerinde Akademi tarafından belirlenen tarihte ve sınav kurullarınca yapılır.

Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Akademi tarafından yürütülür.

Yazılı sınavla ilgili düzenlemeler sınavdan önce çıkartılacak talimatla belirlenir.

Tebligata rağmen yazılı sınava katılmayan veya katılamayan adaylar sarfınazar etmiş sayılırlar.

Yazılı sınavın sorumluluğu, sınavı yapan kurullara aittir. Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden kurul başkanları sorumludur. Sınav Kurul Başkanları tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak gerekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır. Bu işlemler yapılırken İl'de bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla koordine sağlanır.

Sınav bitiminde sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek kurul üyelerince imzalanır.

Sınav evrakı Akademi tarafından 1 yıl süreyle saklanır.

Yazılı Sınavın Niteliği

Madde 12 — Yazılı sınav, test olarak yeterlik ve yarışma sınavı şeklinde yapılır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulur.

Yazılı sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bir protokol dahilinde yaptırılabilir.

Yazılı sınava ait hususlarda "ÇOK GİZLİ" gizlilik dereceli evraka yapılan işlem uygulanır.

Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Test sınavında bilgisayar sisteminde okunabilmesini sağlayan özel kağıtlar kullanılır.

Yazılı sınavında kopya çekenler veya kopya teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Bu adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar.

Sınav Sonuç Listesinin Düzenlenmesi

Madde 13 — Akademi tarafından oluşturulan Sınav Değerlendirme Kurulu tarafından, yazılı sınava katılan tüm adayların sınav cevap kağıtları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilerek Yüksek Okul Müdürlüklerinin tamamını kapsayan erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı ve ortak sınav sonuç listeleri düzenlenir.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

Madde 14 — Yüksek Okullara alınacak öğrenci miktarı okulların kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar Personel Daire Başkanlığı tarafından bay ve bayan olmak üzere kendi aralarında ayrı ayrı her yıl tespit edilerek, başvurulardan önce Akademiye bildirilir. Yüksek Okullara o yıl için alınacak öğrenci miktarının %10'u bayan kontenjanı olarak kullanılır.

Bu sayı esas alınarak;

a) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malullerinin eş ve çocuklarından, haklarında Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adayı olur kararı verilerek yazılı sınava alınanlar, yazılı sınavında alınan en yüksek puanın en az 1/3 ünü almaları şartıyla başarılı sayılarak asıl aday listesine dahil edilirler.

b) Yukarıdaki fıkralar doğrultusunda en yüksek puandan başlanılmak üzere belirlenen asıl erkek ve bayan öğrenci sayısının % 30'u kadar yine kendi aralarında oranları nispetinde en yüksek puandan başlanılarak ayrı ayrı yedek aday sayısı tespit edilir.

c) Sıralama puanlarında eşitlik olması halinde; sayısal puanın yüksekliği dikkate alınır, bunda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir.

d) Yazılı sınav sonunda asıl, yedek ve başarısız olan tüm adaylar için ortak bir liste hazırlanır ve adaylara ilan edilmek ve diğer işlemler yapılmak üzere başvuruda bulundukları Yüksek okul Müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca diğer iletişim araçları yoluyla da duyurulabilir. Yazılı sınav sonunda asıl ve yedek olarak tespit edilen tüm adayların Akademi tarafından merkezdeki arşiv kayıtlarına göre araştırmaları yaptırılır.

Sınavlara İtiraz

Madde 15 — Yazılı sınav sonuçları Yüksek Okul Müdürlüklerinde herkes tarafından görülebilecek bir panoya asılarak ilânen tebliğ edilir. Bu konuda bir tutanak tanzim edilir.

Kesin aday listelerinin ilanını takip eden 5 gün içerisinde bu listelere ilişkin itirazlar Akademiye yazılı olarak yapılır. İtirazlar Sınav Değerlendirme Kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İntibak Eğitimi ve Geçici Kayıt

Madde 16 — Yüksek Okula kesin başarı listesine göre sıralanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Bu öğrenciler en az 15 gün süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Yüksek Okul Müdürlükleri tarafından adayların tahkikatları; nüfusa kayıtlı oldukları ve ikamet ettikleri il emniyet müdürlüklerinden yaptırılır ve sağlık kurulu raporları aldırılır. İaşe ve ibateleri, Yüksek okul Müdürlüğünce sağlanır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin sağlık raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir ve bu başkanlıkça raporunda eksiklik görülen öğrencilerin eksiklikleri tamamlatır. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öğrenciyi yeniden muayene edebilir ve Sağlık Yönetmeliğine göre polis olup olamayacağına vereceği karara göre gereği Yüksek Okul Müdürlüğünce yerine getirilir. Yüksek Okul tarafından adaylara Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen Bölge Devlet Hastanelerinden yüksek okulun bulunduğu ilde bulunmaması halinde İl Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılır.

Geçici kayıt sırasında, yüksek okula giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanından en geç 5 gün içerisinde Yüksek Okul Müdürlüğüne başvuruda bulunmayan veya ayrılan adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, tebliğ tarihinden en geç 5 gün içinde Yüksek Okul Müdürlüğüne bizzat müracaat etmek zorundadır. Bu süre içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Eğitim Öğretim yılının başlamasından 15 gün sonra kontenjan doldurulmamış dahi olsa yedek aday çağrılmaz.

Kesin Kayıt-Kabul

Madde 17 — Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci madde esaslarına göre Yüksek Okul Müdürlüğünce tahkikatları tamamlattırılır. Tahkikatı olumlu olarak tamamlanan ve 16 ncı maddedeki şartları yerine getiren adayların kesin kayıtları yapılır. Tahkikat ve sağlık kurulu raporuna göre 8 inci maddede belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların dosyaları Yüksek Okul Müdürlüğü tarafından Genel Müdür onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Akademi Başkanlığına gönderilir.

Kayıt sırasında noterden tasdikli Yüklenme Senedi istenir. Yüklenme Senedi miktarı her eğitim-öğretim dönemi için Akademi tarafından tespit edilir.

Yüksek okula kayıt yaptıran öğrencilere, Akademi tarafından tespit ve yüksek okulca tanzim edilen Öğrenci Kimlik Kartı verilir.

Geçici Madde 1 — 26/8/1995 tarihli ve 22386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Okulları Yönetmeliği hükümlerine göre polis okulları öğrenci adaylığı için il emniyet müdürlüklerine başvuran ve İl Değerlendirme ve Seçme Kurulları tarafından haklarında olumlu karar verilerek bölge sınav merkezlerinde sınava girmeye hak kazanan adaylar ile İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak adayların giriş ve sınavları ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılı için başvuruda bulunan ve İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olur kararı verilen ve yazılı sınavda başarılı olan adayların sağlık kurulu raporları İl Emniyet Müdürlükleri tarafından aldırılır.

Geçici Madde 2 — Polis Yüksek Öğretim Kanununun geçici 1 inci maddesi gereğince kazanılmış hakları saklı kalan adaylar hakkında 26/8/1995 tarihli ve 22386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Okulları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu adaylar için herhangi bir yüksek okulda veya polis eğitim merkezi müdürlüğünde yeteri kadar sınıf tahsis edilir.

Geçici Madde 3 — 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılı için bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları da haiz olmak kaydıyla; herhangi bir tarihte ÖSS'na girmiş ve asgari taban puanı almış olanlardan, askerlik hizmetini yapmış ve 27 yaşından gün almamış olanların başvuruları kabul edilir.

Geçici Madde 4 — 2001-2002 eğitim-öğretim yılı için yapılacak sınavlarda adaylardan sınav giderlerini karşılamak üzere başvuru ücreti Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı hesabına yatırılır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 —— • ——

Ankara Üniversitesinden :

 

Ankara Üniversitesi Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi

(KIBMER) Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelikle Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca "Ankara Üniversitesi Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi (KIBMER)" kurulmuştur.

Merkezin Amacı

Madde 2 — Merkezin amacı; Ada’da siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarında geçmişte ortaya çıkan, bugün varolan veya gelecekte karşılaşılabilecek olan konu ve sorunlara ilişkin bilimsel araştırmalar yürütmek; Ada’daki durumun uluslararası platformda ne şekilde algılandığını ve gerek bölge ülkelerinin gerekse bölge dışı ülkelerin dış politikalarının bu durumu hangi yönde etkilediğini açıklığa kavuşturarak, Ada’nın geleceği konusunda görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak; Ada’nın Türk dış politikasındaki yeri ve önemi konusunda bir tartışma ortamının oluşmasına yardımcı olmak; Türkiye kamuoyunun Ada konusunda doğru ve kapsamlı bilgi sahibi olması amacıyla konularında uzman kişilerin katılacağı konferans, seminer ve panel benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaca yönelik olarak Ada konusunda Türk Üniversitelerindeki bilimsel araştırmaları özendirmek; bu konuda akademik faaliyet yürüten öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan toplantılara katılımını özendirmek ve desteklemektir.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkez, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen konularda;

a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma, inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları yapar ve yaptırır; bu gibi çalışmalara katılır ve destekler; bu konularda rapor hazırlar ve projeler yürütür.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yapar.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenler.

ç) Bilimsel ve teknik faaliyetler konusunda iletişimi sağlamak üzere tartışma raporu, bülten, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapar.

d) Yetkili organ ve kurullarca istenen diğer çalışmaları yapar.

Merkezin Organları

Madde 4 — Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) Merkez Müdürü

Merkez Kurulu

Madde 5 — Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü anabilim dalı başkanları ile Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulunca seçilecek dört, Hukuk ve İletişim Fakülteleri Yönetim Kurullarınca seçilecek birer, konu ile ilgili olarak Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyması halinde görüşlerine başvurmak üzere ilgili kamu kuruluşlarından Merkez Kurulu toplantılarına üye davet edebilir. Bu üyelerin oy hakkı yoktur.

Seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Merkez Kurulunun Görevleri ve Toplanması

Madde 6 — Merkez Kurulunun görevleri:

a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca karara bağlanmış yıllık faaliyet raporu ile bütçe ve çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini değerlendirmek ve onaylamak,

b) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gelecekte ele alınacak konularla ilgili değerlendirme yapmak,

c) Merkez Yönetim Kuruluna üye seçmek.

Merkez Kurulu yılda en az bir kere, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Kurulunca Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek iki üye,

c) Merkez Kurulunca Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili kişiler arasından seçilecek iki üye.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 8 — Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti ile yılda en az iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Yönetim Kurulu;

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır.

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların saptanması ve görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Merkez Müdürünün hazırlamış olduğu önerileri inceleyip değerlendirir ve Rektörlük makamına iletir.

c) Merkez Müdürünün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu inceleyip onaylar.

Merkez Müdürü

Madde 10 — Merkez Müdürü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektörce üç yıl için atanır. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı yöntemle yeniden atama yapar.

Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısı, Müdürün yokluğunda altı aya kadar, Müdüre vekalet edebilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 11 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve Yönetim Kurullarına başkanlık etmek,

b) Kurulların aldığı kararları uygulamak,

c) Her yıl sonunda faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkez personelinin çalışmaları ile ilgili genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurulu Kararı

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan :

 

Karar Sayısı : 450                                                          Karar Tarihi : 27/8/2001

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Balıkesir Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No      : 2001/7

Karar Tarihi : 7/8/2001

Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Dr. M. Remzi GÜRSU Başkanlığında, 7/8/2001 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 —İlimizde haberleşme hakkını engellemeyecek şekilde görsel kirliliği en aza indirebilmek amacıyla bina içi telefon tesisatının “Bina içi Telefon Tesisatı (Ankastre) Teknik Şartnamesine” uygun olmasını sağlamak üzere;

a) Yeni binalarda ruhsat aşamasında tesisat projelerinde bu sistemin gösterilmesi, yapı kullanıma hazır hale geldiğinde, Telefon Tesisat Ankastre Tesisinin projeye uygun olarak yapılması halinde; (Türk Telekomca kontrol edildikten sonra) yapı kullanma izninin verilmesine,

b) Eski binalarda yapı kullanma izni veren yetkili mercinin (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ya da Belediye başkanlıkları) makul süre içinde ankastre tesisatı yapılmasında gerekli alt yapının oluşturulmasını sağlamak üzere Türk Telekom İl Müdürlüğü ile birlikte uygun düzenlemeler yapmalarına,

2 — Balıkesir İli Çevre Koruma Vakfı Başkanlığınca yürütülen motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri sırasında alınan egzoz ölçüm ücretlerinin 13/8/2001 - 31/12/2001 tarihleri arasında ölçüm yaptıran araç sürücülerinden 4.000.000.- TL ölçüm süresini aşmış araç sürücülerinden cezalı ölçüm ücreti olarak 8.000.000.- TL’sı alınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul