Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Not : Görüntülemekte olduğunuz sayfa Resmi Gazete sayfasıdır. Bu sayfada göreceğiniz bir mevzuat metni, mevzuatın yayını sonrası yapılmış olabilecek mevzuat değişikliklerini göstermemektedir. Mevzuatla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, mevzuatın kendi sayfasına bakınız.
  12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 Sayılı Resmî Gazete

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/1014    Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/991      Aziziye Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/1007   Uygulama Alanı Olarak İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Köy Altı Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2010/1043    Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 401)

—  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/ Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

—  İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 49)

—  Doğal Çiçek Soğanlarının 2011 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/54)

—  Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/10)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2010 Tarihli ve 2010/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2011) ile İlgili 25/10/2010 Tarihli ve 2010/35 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul