• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

              Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.20.01/288–3365                                                      19.02.2008*1869

Konu: Menkul mal satışında, satış ilanının borçlu   

            mükellefe tebliğ şartının olmadığı

 

                                  

……………….......................

       …………./İSTANBUL

 

 

İlgi: Müdürlüğümüze verilen bila tarihli dilekçeniz.   

 

    

           İlgide kayıtlı dilekçenizde; 12.09.2007 tarihinde …………… San. ve Tic. A.Ş.’nin yönetim kurulunun değiştiğini, değişikliğin ……………. Vergi Dairesine bildirilmesine rağmen 2007 yılının 11. ayında adı geçen şirketle ilgisi olmayan …………..’a tebligat yapılarak ……….. , …………. ve ………….. plakalı araçların değerinden daha düşük bir bedelle usulsüz ve muvazaalı olarak satıldığı belirtilerek, satış işleminin iptali talep edilmektedir.

         

           Konu hakkında …………….. Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan bilgiden; satışı gerçekleştirilen söz konusu araçların haciz tutanaklarından da anlaşılacağı üzere lastikleri inik, çeşitli yerleri hasarlı ve çalışmaz durumda oldukları bu nedenle araçların satış bedellerinin düşük olmadığı, bahsi geçen araçların ihale ile satılacağının şirket adresine gidilerek ………….’a 02.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği, aynı adreste şirket ortakları aynı olan birden fazla şirket bulunduğu, söz konusu araçların satış tarihinde adı geçen şirketin yönetim değişikliğine dair Dairelerine yapılan herhangi bir bildirimin bulunmadığı, değişikliğin 27.11.2007 tarihinde bildirildiği anlaşılmıştır.

           

            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da menkul mal satışında borçlu mükellefe tebligatta bulunulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, ……………. Vergi Dairesince yapılan işlemler Başkanlığımızca da uygun bulunmuştur.

           

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

                                                                                                         

                                                                                        

 

                                                                                                                        

                                                                                                                    Başkan a.

                                                                                                                          Grup Müdür V    

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul