(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
387
10/10/1984 TARİHLİ VE 3056 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİ İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde 1 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
Madde 3 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.
Madde 4 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 5 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.
Madde 7 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler mezkür KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.
Geçici Madde -
İhdas edilen kadroların genel hükümlere göre dağılım ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar, kadroları kaldırılanların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklarının ödenmesine devam olunur. İhdas edilen kadroların tahsisinde; sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara atanmış sayılırlar. Kadrosu değişenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 8 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
388
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul