En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
881
SAKARYA İLİNDE BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde 1 -
Sakarya İlinde, ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, belde ve köyleri de kapsamak üzere Adapazarı ismini taşıyan büyük şehir belediyesi kurulur ve bu belediye hakkında 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Madde 2 -
Ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe belediyeleri aynı adlı büyük şehir ilçe belediyelerine, Adapazarı belediyesi "Merkez" isimli alt kademe belediyesine,diğer belde belediyeleri aynı adlı alt kademe belediyelerine dönüşür.Büyük şehir kapsamındaki köyler ile büyük şehir sınırları içine alınan köylerin tüzel kişiliği kalkar ve mülki olarak bağlı oldukları yer belediyesine,halen Adapazarı merkez ilçesine bağlı köyler ise Merkez Alt Kaleme Belediyesi´ne mahalle olarak katılırlar.

Bakanlar Kurulu büyük şehir kapsamındaki belediye sınırları ile köylerin katılacağı belediyeleri değiştirebilir, gerektiğinde büyük şehir çevresindeki ve il sınırları içindeki köylerden uygun görülenlerin büyük şehir sınırları içine alınmasına karar verebelir.
Geçici Madde 1 -
Büyük şehir kapsamına alınan ilçelerin belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni aynı adlı büyük şehir ilçe belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni; Adapazarı dışındaki beldelerin belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni aynı adlı büyük şehir alt kademe belediye başkanı, meclisi ve belediye encümeni olarak ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar göreve devam ederler.
Geçici Madde 2 -
Halen Adapazarı Belediyesinde görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Adapazarı Büyük Şehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir. Bu süre içinde Merkez Alt Kademe Belediyesine ait görev ve yetkiler Adapazarı Büyük Şehir Belediyesince yerine getirilir.
Geçici Madde 3 -
Büyük şehir kapsamına alınan ilçe ve belde belediyelerinin seçilmiş organları ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişilikleri sona eren köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri, mahalle muhtar ve mahalle ihtiyar heyetleri olarak görevlerini ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar sürdürürler. Bu yerler ile büyük şehirde belediye seçimleri, ülke çapında yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

Büyük şehir kapsamına alınan köylerin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile personeli katıldıkları belediyeye devrolunur.
Geçici Madde 4 -
Büyük şehir belediyesine verilen avanslar 2000 yılının Haziran ayından itibaren Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde taksitler halinde mahsup edilir.
882
(1) SAYILI LİSTE

(1) 20 sıra No’lu ibare, 19/6/2000 tarih ve 603 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenmiştir.
883-971

Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul