(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
747
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHİLİNDE İFAYI VAZİFE EDEN BAZI ECNEBİ RÜESA VE MEMURLARI MUHASSASATININ TEVKİFATA TABİ TUTULMAMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Bir muahedenin icabatı tatbikiyesinden olarak Türkiye Cumhuriyeti dahilinde muvakkaten ifayı vazife eden bilumum ecnebi rüesa ve memurinin muhassasatı tevkifata ve vergiye tabi değildir.
Madde 2 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 -
Bu kanun ahkamını icraya Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul