(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
6031
DÜNYA OLİMPİYAT VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMIŞ SPORCULARA VE BUNLARIN AİLELERİNE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi; Uluslararası düzeyde üstün başarı kazanan Türk sporcularına ve ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasıdır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Kanun; büyüklerarası Olimpiyat oyunlarında, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında ferdi veya takım halinde şampiyonluk kazanan amatör Türk sporcularına, bunların ölümleri halinde aile fertlerine aylık bağlanmasında uygulanacak usul ve esasları gösteren hükümleri kapsar.
Aylık bağlanması
Madde 3 -
Bu Kanun kapsamına giren sporculara, kırk yaşını doldurdukları tarihte başlamak üzere; bunların ölümleri halinde, 5 inci maddedeki şartları haiz olmaları kaydıyla aile fertlerine, 15/6/1978 tarih ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır.
Daha önce aylık bağlanması
Madde 4 -
Şampiyon sporcunun kırk yaşını doldurmadan önce çalışma gücünün yüzde otuzbeşini kaybetmesi halinde aylık, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren bağlanır. Kaybedilen çalışma gücünün tespit edilmesinde T.C.Emekli Sandığı Kanununun malüllük hükümleri uygulanır.
Ölüm halinde aylık bağlanması
Madde 5 - 4049(1994) Değişik: 24/11/1994 - 4049/1 md.
Şampiyon sporcuların ölümleri halinde, ölüm tarihini izleyen aybaşından başlamak üzere ölenlerin dul ve yetimlerine; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 67 nci maddesinde belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine yapılan ödemelerde esas alınan unsurlara ve aynı Kanunun 75 ve 108 inci maddelerinde yer alan hükümlere göre, dul ve yetim aylığı bağlanır.
6032
Kanundan yararlanacaklar
Geçici Madde 1 - 3520(1989)
(2913 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun yayımlanmasından önce bu Kanunda belirtilen şampiyonlukları kazanmış olan şampiyonlar ile, ölmüş olanların beşinci maddede belirtilen aileleride bu Kanunda verilen haklardan yararlanırlar.
Yürürlük
Madde 6 -
Bu Kanun, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6032-1
2913 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜGE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Kanun Yürürlüğe No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi ________ __________________________________________________________ ___________ 3520 – 10/2/1989 4049 – 6/12/1994
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2913 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul