En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3625
DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNCE GİRİŞİLECEK SARİ TAAHHÜT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BONO İHRACINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 6200 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak ve yıllık miktarı faizleriyle birlikte 110 milyon lirayı geçmemek üzere yeniden 400 milyon liraya kadar bono ihracına Maliye Bakanı mezundur. İç taahhütler dolayısiyle ihraç edilecek bonoların miktarı yılda 60 milyon lirayı geçemez. Çıkarılacak bonolar her sene Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisattan itfa olunur.
Madde 2 -
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 7030 sayılı kanunun 2 nci maddesi ile verilmiş olan 600 milyon liraya kadar bono ihraç yetkisinin kullanılmıyan kısmı iptal edilmiştır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989)
(297 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Birinci maddede yazılı yıllık bono ihracı yetkisinin 1961 mali yılı içinde kullanılabilecek miktarı, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 7030 sayılı Kanunun ikinci maddesine istinaden aynı yıl içinde çıkarılmış bulunan bono miktarı tenzil edilmek suretiyle tesbit olunur. İç bonolara ait 60 milyon liralık takyitte de aynı esas tatbik edilir.
Madde 3 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul