Metinsel Değişiklikler
An. M. K. 2012/205 (2013) md: 7, Ek 1. 6456 (2013) md: 2, 5, 7. 6362 (2012) md: Ek 4. 6327 (2012) md: Ek 5. KHK 375 (2011) md: 7. KHK 662 (2011) md: 1, 2, 5, 7, Geçici 13, Geçici 14, Geçici 15. KHK 666 (2011) md: 7, Ek 1. KHK 646 (2011) md: Ek 3. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2018) - HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  4059 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  4059 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  4315

  30/6/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı  olan 25/12/1997 tarihinde

  4389

  18/6/1999

  4684

  a) 1 inci maddenin (A) ve (B) fıkraları 25/11/2000 tarihinden geçerli olarak

  b) 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 ncı  maddeleri ile geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası dışındaki diğer fıkraları

  c)Geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası 1/1/2001    tarihinden geçerli olmak üzere

  d) Diğer maddeleri

  3/7/2001

   

   

  1/1/2002

   

   

  3/7/2001

  3/7/2001

  4749

  28/3/2002

  5411

  1/1/2006

  6015

  1, 2

  23/10/2010

  6111

  Ek Madde 3 ve Geçici Madde 5

  25/2/2011

    KHK/637

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ek Madde 1, 2, 3, 4, Ek I  ve II Sayılı Cetvel, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölüm başlıkları

  12/6/2011 tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçi minden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

  KHK/646

  Ek Madde 3

  10/7/2011

  KHK/662

  1,2,5,7, Geçici Madde 13,14,15, (I) sayılı cetvel, (I) sayılı liste

  2/11/2011

  KHK/666

  7, Ek Madde 1, (I) sayılı cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

                                                 


  7474-7478      

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  4059 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  6327

  Ek Madde 5

  29/6/2012

  6362

  Ek Madde 4

  30/12/2012

  6456

  2, 5, 7

  18/4/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  7, Ek Madde 1

   

  10/10/2013

   

   

  
  
  4059 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  4059 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK (1) SAYILI CETVEL (A) (1) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (I) SAYILI LİSTE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK (1) SAYILI CETVEL (B)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  I SAYILI CETVEL
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  II SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 03/06/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (28)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (25)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (16)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul