En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
7503
TELGRAF VE TELEFON KANUNUNA BAZI EK MADDELER EKLENMESİNE, BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Madde 1 - (4/2/1924 tarih ve 406 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 2 - (4/2/1924 tarih ve 406 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 3 - (4/2/1924 tarih ve 406 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 4 - (4/2/1924 tarih ve 406 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
 
Madde 5 - (9/4/1987 tarih ve 3348 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)
Madde 6 -
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulu ile yönetim ve denetim kurulunun görev yetkileri, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sayısı ve seçimi, genel müdür ve yardımcılarının atanması usulü ve nitelikleri şirket ana sözleşmesinde gösterilir.Şirketin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına giren personelin ücretleri, ünvanı, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle şirket yönetim kurulunca belirlenir. Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelleri Ulaştırma Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Ulaştırma Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.(1)
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Kanun hükümlerine BakanlarKurulu yürütür.
(1) Bu fıkrada sözü edilen kadrolar için 6/5/1995 tarih ve 22279 sayılı R.G.’ye bakınız.
7504
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  4107 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul