İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2669
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :50
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2669
Şikayetçi:
 Akra Temz. Hizm. İnsan Kaynk. Gıda Tabld. San. Tic. Ltd. Şti., 1203/11 Sokak Kat 5/517 Gıda Çarşısı Nu 4 Yenişehir / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kültür ve Turizm Bakanlığı (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı), Atatürk Bulvarı Nu 29 Opera Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19770
Başvuruya konu ihale:
 2007/52357 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 08.14.49.0022/2007-49 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)’nca 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Akra Temz. Hizm. İnsan Kaynk. Gıda Tabld. San. Tic. Ltd. Şti.´nin 10.07.2007 tarih ve 19770 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılan ihale işlemlerinin tarafımızca değerlendirilmesi ve bu ihalede devleti zarara uğratanlar hakkında soruşturma başlatılması talep edilmektedir.

 

İncelenen ihalede,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun yerinde bulunmadığına karar verilmesi gerekmekte ise de, başvuru konusu ihale 06.08.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2668 sayılı karar ile iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul