En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2765
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :81
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2765
Şikayetçi:
 Mustafa Maviş, Yeni Baraj Mah. 23. Sokak Nu 4 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Büyükşehir Belediyesi ve Diğer Kamu Kurululuşları, ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.08.2007 / 22657
Başvuruya konu ihale:
 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Bahçelerin Peyzaj ve Düzenlenmesi Hususunda Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2007 tarih ve 08.15.63.0102/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Büyükşehir Belediyesi ve Diğer Kamu Kuruluşları tarafından yapılan “Park ve Bahçelerin Peyzaj ve Düzenlenmesi Hususunda Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Maviş’in 08.08.2007 tarih ve 22657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerle ilgili olarak Kamu İhale Kanununda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olan Kamu İhale Kurumunun görev ve işleyişini sağlamasına yardımcı olmak ve bu vesileyle kamu kaynaklarını ve dolayısıyla milletin menfaatlerini korumak için hareket etmenin her Türk vatandaşının ödevi olduğu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve bahçelerin peyzaj ve düzenlenmesi hususunda hizmet alımı için açılan ihalelere Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Eski İtfaiye Yanı Seyhan/Adana adresinde faaliyet gösteren 721 00 61 914 vergi numaralı Park Dekor Malz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve diğer firmalar katılsa da  her nasılsa tüm ihalelerin bu firmaya kaldığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2007/3171 nolu soruşturma dosyasında 21.11.2003 tarihinde yapılan ve Park Dekor Malz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kazandığı ihale ile ilgili evrakların tamamının sahte olduğunun Adana Emniyet Müdürlüğü Organize İşler Büro Amirliği tarafından ispatlandığı, şirket yetkililerinin halen bu ihaleyle ilgili olarak ihaleye fesat karıştırmak, tehdit, yaralama ve çete kurmaktan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/174 E sayılı dosyasında yargılandığı, tüm bunlara rağmen söz konusu şirketin halen Adana Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumları tarafından yapılan ihalelere katıldığı ve kazandığı, hukuken mümkün olmamasına rağmen ihalelere katılma yeterliği bulunmayan bu şirketin halen ihalelere katılması ve kazanmasının kamu kaynaklarının zayi olmasına, hakkı olmayan kişi ve kuruluşların haksız kazanç elde etmesine, diğer kişi ve kuruluşların da haklarının zayi olmasına neden olduğu, bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılması için bilgi vermeyi sorumlu bir vatandaş olarak ödev addettiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul