En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-2886
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :109
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UH.Z-2886
Şikayetçi:
 Av.Kazım Güler, Gül OTYAKMAZ Vekili., İstiklal Caddesi Nu: 465/6 Beyoğlu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kartaltepe Mah. Süvari Cad. No:16 34630/Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.08.2007 / 23584
Başvuruya konu ihale:
 2007/79210 İhale Kayıt Numaralı “Geleneksel II.Göl Şenliği ve Festivali Organizasyonu İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2007 tarih ve 08.15.90.0141/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Geleneksel II.Göl Şenliği ve Festivali Organizasyonu İşi” ihalesine ilişkin olarak Gül OTYAKMAZ’ vekili Av.Kazım GÜLER’ in 16.08.2007 tarih ve 23584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

30.07.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, ihale sürecinin durdurulmasının mümkün bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin ihale dokümanını satın almak üzere 09.07.2007, 13.07.2007 ve 16.07.2007 tarihlerinde idareye başvurdukları, idare tarafından çeşitli bahaneler uydurularak ihale dosyasının kendilerine satılmadığı, ısrarlı başvuruları esnasında görevlilerce 19.072007 tarihinde yapılacak ihalenin bir formaliteden ibaret olduğu, işin hazırlıklarına başlanıldığı ihalenin sahibinin belli olduğunun açıkça beyan edildiği, bu beyan üzerine 17.07.2007 tarihinde şirketin avukatlarıyla birlikte yeniden şartname almayı denedikleri, buradaki yetkililerce kendilerinde şartname bulunmadığının belirtildiği, iddia edilmekte olup,

 

Ayrıca, konuyla ilgili olarak Küçük Çekmece Cumhuriyet Başsavcılığına 17.07.2007 tarih ve 07/24480 sayıyla başvuruda bulundukları belirtilmektedir.

 

İncelenen ihalede; şikayetçinin ihale dosyasının kendilerine satılmadığı, ısrarlı başvuruları esnasında görevlilerce 19.072007 tarihinde yapılacak ihalenin bir formaliteden ibaret olduğu, işin hazırlıklarına başlanıldığı ihalenin sahibinin belli olduğunun açıkça beyan edildiği, bu beyan üzerine 17.07.2007 tarihinde şirketin avukatlarıyla birlikte yeniden şartname almayı denedikleri, buradaki yetkililerce kendilerinde şartname olmadığının belirtildiği iddialarının, ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden tespit edilemeyeceği anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve  ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki görüşümle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul