İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-3330
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :116
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UH.Z-3330
Şikayetçi:
 S.S. Evren Karayolu Taşımacılığı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Yenimahalle Koop. Sokak Evren, ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Evren Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Yenimahalle Cumhuriyet Caddesi, ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26716
Başvuruya konu ihale:
 2007/123647 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Taşıma İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 00.17.41.0078/2007-66 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Evren Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Eğitim Taşıma İhalesi”ne ilişkin olarak S.S. Evren Karayolu Taşımacılığı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 19.09.2007 tarih ve 26716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Şikayete konu ihale için teklif verme süresi saat 10:00´da sona ermesine karşın, son teklif sunma süresi sona erdikten 10 dakika sonra gelen bir isteklinin teklifinin de ihale komisyonu tarafından işleme konulduğu ve ihalenin bu isteklide kaldığı, anılan isteklinin ihaleye geç geldiğinin o esnada orada bulunan şahitler tarafından tutanağa bağlandığı, teklif zarfları açılırken her zamanki uygulamanın aksine hiçbir isteklinin çağrılmadığı ve idare tarafından sadece sonuçların açıklandığı, verilen tekliflerin değiştirildiği ve üzerinde oynama yapıldığı, şartname gereğince ihaleye katılanların taşıma ve iş bitirme belgesi bulunması zorunlu olmasına karşın ihale üzerinde kalan isteklinin taşıma ve iş bitirme belgelerine sahip olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığı,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul