• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1460
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :77
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1460
Şikayetçi:
 İmamgiller Akaryakıt Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Kılıç Petrol Shell Akaryakıt ve Din. Tesisleri, Gölbaşı Petrol, Sivas Vip Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti., Dr. Sadık Ahmet Cad. Sanayi Yolu No: 52 Şarkışla/SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Şarkışla Belediye Başkanlığı, Şarkışla Belediyesi Şarkışla/SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.03.2007 / 9664
Başvuruya konu ihale:
 2006/177625 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 07.02.18.0092/2007-15 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Şarkışla Belediye Başkanlığı’nca 05.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Alımı” ihalesine ilişkin olarak İmamgiller Akaryakıt Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Kılıç Petrol Shell Akaryakıt ve Din. Tesisleri, Gölbaşı Petrol, Sivas Vip Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti.´nin 30.03.2007 tarih ve 9664 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; akaryakıt ihalesinin gerekli prosedüre uymadan yapıldığı gerekçesiyle iptalinin gerektiği, idarenin önce yerel bir gazetede ihale ilanını verdiği, ancak bu tarihte ihaleyi yapmadığı, tarihi belirli olmayan bir zamanda herkesten kaçırırcasına ihaleyi gerçekleştirdiği, ihaleye sadece bir isteklinin katıldığı, hazırlanan bu ortamla idarenin büyük zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul