En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2271
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :17
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2271
Şikayetçi:
 18.06.2007 tarihli Başkanlık İstemi.
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Mithatpaşa Cad. No:1606 İnciraltı Kampusü Balçova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 327
Başvuruya konu ihale:
 2007/50272 İhale Kayıt Numaralı “Perfüzör Enjektörü ve Perfüzyon Line Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 07.04.30.0027/2007-31 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Perfüzör Enjektörü ve Perfüzyon Line Alımı” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi´nin 18.06.2007 tarih ve 327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık bildiriminde özetle; Kurumumuza Bilgi Edinme Başvurusu yolu ile gelen 24.05.2007 tarih ve 15107 sayı ile kayda alınan imzasız dilekçede özetle; her kurum ve hastanenin aynı ürün için farklı şartnameler hazırladığı, bu şartnamelerin uzman hekim ile özel firmanın anlaşması neticesinde firmanın kendi ürününü yansıtır özellikleri taşıdığı ve maalesef uzman hekimin de firma tarafından hazırlanan söz konusu şartnameyi onayladığı, bu yolsuzluklara alet olmayan hekim ve firma sayısının %10 dahi olmadığı, kamu zararının inanılmaz boyutta olduğu,

 

            Uygulamada çeşitli kurumların yaptıkları ihalelerin şartnamelerinde yolsuzluğa neden olan maddeler olduğu, hastanede kullanılan cihaz toplamı 10 adedi bulmamakla birlikte şartname nedeniyle bir çok firmanın ihaleye iştirak edemediği, ihale açan kurum tarafından farkında olmadan her sene cihaz satın alınmış olduğu, netice olarak idareler cihaz için ayrı alım yapıp infüzyon setleri için ayrı alım yapsalar her yıl cihaz için ödenen paranın bir kez ödeneceği, devamında sadece malzemenin alınmış olunacağı gibi hususlara yer verildiği ve örneklemeler yapıldığı, ayrıca yazı ekinde örnek olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesince 28.05.2007 tarihinde yapılan 2007/50272 İKN’li Perfüzör Enjektörü ve Perfüzyon Line-Tıbbi Malzeme Alımı ihalesine yer verildiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul