• Karar No: 2007/UM.Z-2339
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :2
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2339
Şikayetçi:
 Abdulkerim Baykuşak Teomanpaşa Mah. 3013 Sokak No:16 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği Merkez Mah. Karayer Cad. Sosyal Konutlar İdare Binası No:10/3 07980 Kemer/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19460
Başvuruya konu ihale:
 “Ambalaj Atıkları Satışı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.07.2007 tarih ve 07.04.94.0184/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği tarafından 02.07.2007 tarihinde  yapılan “Ambalaj Atıkları Satışı” ihalesine ilişkin olarak Abdulkerim Baykuşak’ın 06.07.2007 tarih ve 19460 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/(a) maddesi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma tarafından ihaleye katılımlarının engellendiği, ihalenin rekabetten uzak bir şekilde yapıldığı, ve satılan malların değerlerinin altında fiyatlarla ihale edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin şartnamede istenen belgelerin tamamına sahip olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularının incelenmesi görevi sayılmıştır.

 

            İncelenen ihalenin bir “alım” değil “satım” ihalesi olduğu, bir başka deyişle “gelir getirici” nitelikte olduğu anlaşıldığından, ihalenin Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

a) İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/(a) maddesi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine,

 

b) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul