İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2941
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :12
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2941
Şikayetçi:
 Önder Baskil, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Muş Adliye Sarayı - MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Ahlatlıbel Bulvarı İncek Yolu 06095 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24703
Başvuruya konu ihale:
 2007/74856 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Binaları Tadilat ve Yenileme İnşaatı Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 07.06.76.0165/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı tarafından 06.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Binaları Tadilat ve Yenileme İnşaatı Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Önder Baskil’in 28.08.2007 tarih ve 24703 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dilekçenin ilgisi nedeniyle Adalet Bakanlığına gönderilmesine,,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adalet Akademisi Başkanlığına ait sosyal tesisin misafirhanesinde yer döşemelerinin düzgün ve sağlıklı olmasına rağmen söküldüğü ve yerine granit döşendiği, ayrıca yemekhanenin de aynı şekilde yenileneceğini öğrendikleri, buradaki ye döşemelerinin kırık ve dökük olmadığı, söz konusu işlerin Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan iş yurtları aracılığı ile de ihaleye çıkılmadan ve masraf yapmadan yapılabileceği, yapılan işin devlet bütçesinden karşılanmasının usulsüz ve israf olduğu, bu şekilde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı ve devletin zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dilekçenin ilgisi nedeniyle Adalet Bakanlığına gönderilmesine,,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul