İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3081
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :17
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3081
Şikayetçi:
 Mavi Medikal ve Dental San. Tic. Ltd. Şti., Birlik Mah. 8.Cad. 103.Sokak No:11/10 06610 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24772
Başvuruya konu ihale:
 2007/54661 İhale Kayıt Numaralı “Diş Hekimliği Fakültesi İhtiyacı Olan Bir Adet Dijital Panoramik ve Sefalometrik Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.06.77.0207/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 05.06.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Diş Hekimliği Fakültesi İhtiyacı Olan Bir Adet Dijital Panoramik ve Sefalometrik Rontgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mavi Medıkal ve Dental San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.08.2007 tarih ve 24772 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 27.08.2007 tarih ve 2007/UM.Z-2875 sayılı  kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye tam olarak uyduğu, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin bazı maddelerini karşılamadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

                İtirazen şikayet dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan incelemede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen  aşağıdaki aykırılıklar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru dilekçesinde şikayete konu ihalenin belirtilmediği,

 

2) Başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

3) Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

 

4) Başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

 

5) Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği

 

Tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 03.09.2007 tarihli Kurum yazısının 10.09.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine aykırılıkların giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 27.08.2007 tarih ve 2007/UM.Z-2875 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihale hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul