En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1535
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :7
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1535
Şikayetçi:
 Ahmet GÜLMEZ, Hopa Caddesi No:16 Çayeli/RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü 224. Şube Müdürlüğü, İslampaşa Mah. Zincirli Cad. 53100 / RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10524
Başvuruya konu ihale:
 2007/33680 İhale Kayıt Numaralı “Rize İli Güneysu İlçe Merkezi Taşkın Koruma ve Köprü İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 06.02.63.0198/2007-28 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü  224. Şube Müdürlüğü’nce 02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rize İli Güneysu İlçe Merkezi Taşkın Koruma ve Köprü İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet GÜLMEZ´in 09.04.2007 tarih ve 10524 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 24.04.2007 tarih ve 11984 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, Rize Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce idareye hitaben düzenlenen 16.04.2007 tarih ve 219-501 sayılı yazıda söz konusu işin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerden olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul