İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3934
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :111
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3934
Şikayetçi:
 E.M.I.T. Ercole Marelli Impianti Technologici S.p.a. ve Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Konsorsiyumu, Cinnah Caddesi No:57/1-8 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü,Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii 34406 Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34173
Başvuruya konu ihale:
 2006/105826 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası V. Kısım Müteferrik (Selimpaşa) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 06.09.80.0132/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 19.09.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (21/e) ile yapılan “Avrupa Yakası V. Kısım Müteferrik (Selimpaşa) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak E.M.I.T. Ercole Marelli Impianti Technologici S.p.a. ve Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Konsorsiyumu’nun 22.11.2007 tarih ve 34173 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, idarenin 16.09.2007 tarihli yazısından yeterlik başvurusu sonucunda konsorsiyumlarının yeterli olduğunu ve ihalenin 16.10.2007 tarihinde yapılacağını öğrendikleri, idareden yazılı olarak ek süre talep edildiği, ancak idarenin kesinlikle ek süre verilmeyeceğini bildirdiği, idareye tekrar bir yazı yazarak sürenin kısa olması nedeniyle tekliflerini yetiştiremediklerini, bu nedenle ihalenin yeniden yapılmasını talep ettikleri, idarenin ihale usulünün pazarlık (21/e) olması nedeniyle taleplerini reddettiği, ilgili idarece 11 firmaya yeterlik verilmesine rağmen ihale hazırlık sürecinin kısa olmasından dolayı 4 firmanın teklif verebildiği, bu nedenle ihale komisyonunun vermiş olduğu ihale hazırlık süresi 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibince incelemeye konu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verildiğinden başvuru dilekçesine eklenmesi gereken başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerden “başvuru dilekçesine konsorsiyumu temsil ve ilzama yetkili onaylı belgelerinin (koordinatör ortağın) eklenmediği görüldüğünden, anılan eksikliklerin giderildiği dilekçe ile Kuruma başvurulması gerektiği hususunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca www.ihale.gov.tr adresinde yayımlandığı, tamamlama işlemi için başvuru süresinin 23.11.2007 tarihi mesai saati bitiminde dolduğu, ancak başvuru sahibi tarafından eksik bilgi ve belgelerin başvuru süresinin bitim tarihi itibariyle (15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde) tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan başvuruya konu ihalenin, 27.11.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3856 sayılı Kurul Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul