İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4094
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :87
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4094
Şikayetçi:
 Doğuş Ünsal, Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak No:2/C Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuklu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Dumlupınar Mahallesi Büyük Selçuklu İş Merkezi Selçuklu/ KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.11.2007 / 32328
Başvuruya konu ihale:
 2007/163231 İhale Kayıt Numaralı “Selçuklu Belediyesi Tesis ve Binalarında Doğalgaz Dönüşüm İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 06.0951.G020/2007-44 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuklu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce  08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Selçuklu Belediyesi Tesis ve Binalarında Doğalgaz Dönüşüm İşi” ihalesine ilişkin olarak Doğuş Ünsal’ın 08.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.11.2007 tarih ve 32328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Selçuklu Belediyesi Tesis ve Binalarında Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi ihalesinde doğalgaz yapım işi projelerinde marka belirtildiği, söz konusu durumun mevzuata aykırı olduğu iddiaları yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin iddia gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibinin “Selçuklu Belediyesi Tesis ve Binalarında Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi   projelerinde marka belirtildiği” iddiasına ilişkin olarak, ihale konusu işe ait projelerde hangi imalatlarda marka belirtildiği yönünde bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla idare tarafından gönderilen 30.11.2007 tarih ve 35406 sayılı Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasında yer alan istekli olabileceklere idarece verilen  ihale dokümanı ve CD ortamında hazırlanmış projeler incelendiğinde; iddia konusuna ilişkin doğalgaz dönüşüm yapım işi projelerinde herhangi bir marka belirtilmediği, bu nedenle iddia konusunun yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 
   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul