İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1273
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :65
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1273
Şikayetçi:
 Delta Otomotiv Teknik Servis Güvenlik Sis. Tem. Hizm. Ltd. Şti., İskenderpaşa Mahallesi Havlucu Sokak Nu:25-1 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Üçgen Mevkii Nu:1 07040 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6761
Başvuruya konu ihale:
 2007/181291 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2008 tarih ve 08.07.11.0168/2008-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Atatürk Devlet Hastanesi tarafından 14.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Delta Otomotiv Teknik Servis Güvenlik Sis. Tem. Hizm. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarih ve 6761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdarece Genel Temizlik  Hizmetleri ihalesinin çerçeve sözleşme kapsamında yapılmasının kanunun ruhuna aykırı olduğu iddia edilmektedir.

       

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalenin 20.02.2008 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul