İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1510
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :49
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1510
Şikayetçi:
 Demiroğulları Tekstil Temizlik İnşaat B.Sayar Tic. ve San. Ltd. Şti., Silifke Caddesi Bahri Ok İşhanı A Blok No 33 K 1 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Toroslar Belediyesi, Zeki Ayan Mah. Kuvayi Milliye Cad. MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2008 / 9435
Başvuruya konu ihale:
 2008/17994 İhale Kayıt Numaralı “Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.09.40.0139/2008-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Toroslar Belediyesi tarafından 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personel Destek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Demiroğulları Tekstil Temizlik İnşaat B.Sayar Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 01.04.2008 tarih ve 9435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında benzer iş olarak; “Teknik Personel Destek Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Teknik personel destek hizmetleri; İnşaat, Makine veya Elektrik ile ilgili işler ile yapılan hizmetlerdir.” düzenlemesinin yer aldığı bu durumun rekabeti engellediği,

 

            2) İdari şartnamede yeterlik kriteri olarak TS EN İSO 9001:200 Kalite Yönetim Sistem Belgesi istenmesinin ihaleye katılımı ve rekabeti engellendiği,

 

            3) Teknik şartnamenin 4 ve 5 inci maddesinde yer alan yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Yapılan inceleme sonucunda; ihalenin idarece 04.04.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

                İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

           

            Başvuruya konu ihalenin, idarece 04.04.2008 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul