İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1752
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :52
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1752
Şikayetçi:
 Ahçe Yolcu ve Yük Taşıma Gıda ve Tem. Mad. Paz. İnş. Kafe İht. Mad. Ziraat Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Caddesi Vakıf İşhanı K 3 Nu 3 Antakya/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği Altınçay Mah. m. Kafadar Cad. No: 1 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8952
Başvuruya konu ihale:
 2007/202120 İhale Kayıt Numaralı “225 İşçi İle 33 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 08.09.11.0171/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “225 İşçi İle 33 Aylık Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ahçe Yolcu ve Yük Taşıma Temz. Med. Tur. Gıda ve Tem. Mad. Paz. İnş. Kafe İht. Mad. Ziraat Tic. Ltd. Şti.’nin 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 8952 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalenin yol ve % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti 6.252.391,16 YTL olarak tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif miktarının 6.325.000,00 YTL, asgari işçilik maliyeti ile arasındaki farkın ise 72.608,84 YTL olduğu belirlenmiştir. Yüklenicinin bu miktarla 225 adet işçinin aylık 3 yıllık olmak üzere  1314 adet iş elbisesi, 357 adet ayakkabı, 6 adet tıbbi atık toplamada görevli personel için 18 iş tulumu, 18 çizme, 180 maske ve 36 adet de eldiven ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemesi giderlerini karşılaması gerekmektedir.

 

İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından verilen cevapta;

 

Temizlik malzeme bedellerini 32.766,35 YTL miktarla, ekipman bedelini 4.564,00 YTL miktarla karşılayabileceğine ilişkin Serena Temizlik Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 18.02.2008 tarihli proforma fatura ile belgelendirdiği,

 

Giyim giderlerini de 11.092,50 YTL’ye karşılayabileceğine ilişklin Birlik İş elbiseleri Mustafa Yokuşbaş tarafından düzenlenen 18.02.2008 tarihli proforma fatura ile belgelendirdiği,

 

Belgeye dayalı açıklamanın da komisyon tarafından kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklaması tutarlı ve belgeye dayandırılmış olması nedeniyle ihale komisyonu tarafından teklifin geçerli sayılmasına yönelik kararda mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul