İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-290
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-290 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 08.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2900 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :74
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-290
Şikayetçi:
 Yavuz Selim Taş. İnş. Yemk. Pet. Ürünl. Temiz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Erenler Topça Toptancılar Sitesi G Blok No: 24 Adapazarı / SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Geyve Devlet Hastanesi Başhekimliği Tepecikler Mah. Konyalı Ali Bey Cad. P.K.54700 Geyve / SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 594
Başvuruya konu ihale:
 2007/163938 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.00.91.0119/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Geyve Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Mali Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yavuz Selim Taş. İnş. Yemk. Pet. Ürünl. Temiz. Hizm. San. ve Tic.Ltd Şti’nin 07.01.2008 tarih ve 594 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.maddesinin (n) bendinin 2 nci fıkrasında; isteklilerden T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış "İşletme Belgesi” istenildiği, söz konusu belgenin ihalede yeterlik belgesi olarak aranmasının amacı dışında düzenlenen bir şart olduğu ve ihaleye katılımı engellediği,

 

            2) İhale konusu işte anahtar teknik personel olarak “1 Diyetisyen veya Gıda Mühendisi, 1 Aşçı, 1 Aşçı yardımcısı, 1 Garson, bulaşıkçı” istenildiği, anahtar teknik personelin ihale konusu işin uzmanı olması gerektiği dolayısı ile "Aşçı yardımcısı" ve "Garson, Bulaşıkçı" nın anahtar teknik personel olarak öngörülemeyeceği, anahtar teknik personel olarak öngörülen personel aynı zamanda teknik personel olarak çalıştırılmayacağı, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin birçok bölümünde kullanılacak gıdalarla ilgili çeşitli sertifika, belge, standartlar (TSE, ISO 9001, GMT, TSEK) istenildiği, yemek yapımında büyük bir yer kaplayan sebze ve meyvelerin bu standartlara, belgelere, sertifikalara sahip olmasının piyasa koşullarında bulunma olasılığının ihtimal dahilinde olmadığı, sebze ve meyveler için bu belgelerin aranmamasını gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 13.12.2007 tarihinde iptal edildiği, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul