İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-110
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :134
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-110
Şikayetçi:
 Vural-Han Petrol İnş. Nak. Turz. Temz. Gıda Sağl. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. İrfan Başbuğ Cad. no:78/13 Aydınlıkevler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale İl Özel İdaresi Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:158 71450 Yahşihan/KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36203
Başvuruya konu ihale:
 2007/137133 İKN|li “Bahşılı Büyük Sarıkayalar Köyü 2 Adet 500 Kişilik Foseptik ve Kanalizasyon Yapımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 06.10.11.0085/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale İl Özel İdaresi’nce 28.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bahşılı Büyük Sarıkayalar Köyü 2 Adet 500 Kişilik Foseptik ve Kanalizasyon Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Vural-Han  Petrol İnş. Nak. Turz. Temz. Gıda Sağl. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2007 tarih ve 36203 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Başvuruya konu ihalede şaibeler olduğu düşünüldüğünden ihaleye katılan isteklilerin yeterlik belgelerinin incelenmesi talep edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru dilekçesinde şikayet konusu ihaleye ilişkin somut bir iddia bulunmadığı, diğer bir ifade ile incelenecek bir iddia olmadığından şikayet başvurusu uygun bulunmamaktadır.

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul