En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1781
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :84
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1781
Şikayetçi:
 Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti. Üsküp Caddesi 24/13 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Efeler Mah. İzmir Cad. Yeni Sanayi Karşısı 09020 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8361
Başvuruya konu ihale:
 2007/195606 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Nazilli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2008 tarih ve 06.01.73.0169/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Aydın Nazilli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti.’nin 05.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8361 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif fiyatlarının aşırı düşük bulunması üzerine süresi içinde fiyat bileşenleri hakkında yapılan açıklamaların yaklaşık maliyet hesaplamaları ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonunca tespit edilen sınır değerden daha düşük fiyat teklif eden başvuru sahibinden, 30.1.2008 tarih ve 454 sayılı yazı ile teklif fiyatının bileşenleri hakkında açıklama istenmiştir.

İhale komisyonu kararından ve 21.2.2008 tarihli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirildiği yazıda belirtildiği üzere, başvuru sahibinin teklif fiyatı,

 

“İNŞAAT İŞLERİ:

1)    Kaba inşaat işlerinde demir kalıp ve beton imalat miktarının yaklaşık maliyette öngörülen miktarlardan %10 ile %28 arasında değişen oranlarda noksan hesaplamaların yapıldığı tespit edilmiştir.

2)    İnce işler hesaplamalarında mahal listesinde belirtilen poz numaralarına dikkat edilmediği, farklı imalatların ve hatalı miktarların değerlendirmeye alındığı, değerlendirmeye alınan diğer imalatların birbirini tamamlayıcı nitelikte olanların (22.500 m2 alçı sıva üzerine tamamı plastik boya yapılması gerektiği halde sadece 4600 m2 plastik boya yapımı) v.b. gibi imalatların eksik hesaplandığı görülmüştür.

3)    Kazı, ahşap dolaplar ve banko imalatlarının ise değerlendirmeye dahil edilmediği ayrıca müteahhit karı olarak makul ve kabul edilebilir bir bedelin belirtilmediği anlaşılmıştır.

4)    Yurt binaları ve sosyal tesis binaları haricindeki danışma binası, çevre düzenlemesi, çevre duvarı, teshin kanalı, istinat duvarları, alt yapı, trafo binası, saha düzenlemesi, Atatürk büstü, çeşme inşaat imalatlarına ait bileşen hesapları ise savunmalarda yer almamış, maktu değerler yazılmıştır.

MEKANİK TESİSAT İŞLERİ:            Mekanik tesisat işleri aşırı düşük teklif sorgulaması incelendiğinde;

1)    087-602 pozlu akrilik duş teknesi yerine 087-101 pozlu fayans duş teknesi, 087-502 pozlu gömme duş bataryası yerine, 089-603 pozlu telefon askılı duş bataryası, 107-644 pozlu üç pompalı düşey milli hidrofor yerine 107-634 pozlu iki pompalı düşey milli hidroforun maliyet hesaplarının yapıldığı,

2)    071-208 pozlu tezgah üstü oval lavabo, (590-100, 590-811, 590-831, 590-1403) modüler tip et ve sebze soğuk oda, 110-649 pozlu akümülasyon tankı imalatlarının proje ve mahal listesinde belirtildiği halde firma tarafından aşırı düşük teklif sorgusunda dikkate alınmadığı ve değerlendirmeye dahil edilmediği,

3)    1002-117 pozlu tüplü yangın dolabı imalatının, firmanın aşırı düşük sorgusundaki miktarı, projedeki miktarın yarısı kadar olduğu ve eksik hesaplandığı tespit edilmiştir.

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ

Mahal listesinde poz ve imalatı belirtilmiş olmasına rağmen, firma tarafından verilen aşırı düşük teklif sorgusunda alt bileşenşerin hazırlanmadığı, sadece bir taşeron firmadan alınan detayları bulunmayan teklif proforma fatura ile aşırı düşük teklif savunması verdiğinden yeterli açıklayıcı bilgi bulunamamıştır.”

 

Gerekçeleriyle aşırı düşük bulunarak, teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 6.3.2008 tarihli kararda da,

 

“İNŞAAT İŞLERİ:

İnşaat işleri aşırı düşük teklif sorgulaması incelendiğinde;

1)    İhale dosyası mahal listesinde yer alan inşaat imalatlarından, yaklaşık maliyetlerde idaremizce öngörülen miktarlardan fazla ve kabul edilebilir bir makul oranın çok çok üzerinde veya altında imalat miktarları hesaplandığı belirlenmiştir.

Örnek olarak bunlardan şikayetçi firma hesaplarında;

15.140/2 poz nolu kum çakıl serilmesi imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %800 oranında fazla hesaplandığı,

16.003 poz nolu 250 doz grobeton imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %600 oranında fazla hesaplandığı,

Tüm demir doğrama imalatları, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %250 oranında fazla hesaplandığı,

Alüminyum asma tavan imalatı idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %400 oranında fazla hesaplandığı,

25.116/A5 poz nolu PVC döşeme kaplama imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %2150 oranında fazla hesaplandığı,

26.622 poz nolu renkli mermer merdiven basamağı imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %300 oranında fazla hesaplandığı,

Giydirme cephe imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %230 oranında fazla hesaplandığı tespit edilmiştir.

2)    Buna karşın ihale dosyasında yer alan aynı mahal listesindeki inşaat imalatlarından, yaklaşık maliyetlerde idaremizce öngörülen miktarlardan eksik ve kabul edilebilir makul bir orandan daha az ve altında imalat miktarları hesaplandığı belirlenmiştir.

Örnek olarak bunlardan şikayetçi firma hesaplarında;

16.059/B poz nolu BS25 B.A. betonu imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %29 oranında eksik hesaplandığı,

18.071/1 poz nolu ½ tuğla duvar imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %850 oranında eksik hesaplandığı,

18.071/2 poz nolu yatay delikli tuğla duvar imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %320 oranında eksik hesaplandığı,

25.048/2 poz nolu plastik boya imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %468 oranında eksik hesaplandığı,

26.195/1 poz nolu granit seramik yer döşeme kaplama imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %1100 oranında eksik hesaplandığı

27.501 poz no.lu düz sıva imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %550 oranında eksik hesaplandığı,

27.528 poz nolu alçı tavan sıvası imalatı, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetteki miktarından %340 oranında eksik hesaplandığı tespit edilmiştir.

3)    Danışma binası, çevre düzenlemesi, çevre duvarları, teshin kanalı, istinat duvarı, alt yapı, trafo binası, saha düzenlemesi, Atatürk büstü, çeşme gibi iş bölümlerinin alt bileşen hesapları olmadığı gibi bu fiyatları destekleyecek proforma faturalarının da aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında bulunmadığı,

4)    İnşaat imalat pozlarından;

19.055/C1-A poz nolu ısı yalıtımı (Mantolama) 3.400 x 22 = 74.800 YTL

23.244/L1 poz nolu ısı yalıtımlı alüminyum doğrama 18.000 x 8 = 144.000 YTL tutarındaki proforma faturası bulunmayan imalatların aşırı düşük teklif sorgulama hesaplarına dahil edildiği,

Mahal listesi ve projelerinde yer almamasına rağmen şikayetçi firma tarafından;

26.662 poz no.lu hazır merdive basamağı 3.500 x 15 = 52.500 YTL

26.194/1A poz nolu greseramik 8.520 x 4.50 = 38.340 YTL

26.502 poz nolu karo yer döşeme kaplaması 5.550 x 15 = 83.250 YTL

23.243/21 poz nolu kumaş kaplı alüminyum asma tavanı 4.800 x 35 = 168.000 YTL tutarındaki imalatların aşırı düşük teklif sorgulama hesaplarına dahil edildiği; ancak bu imalatların yapılması öngörülmediği halde özensiz, teknik ve uzmanlık gerektiren araştırma yapılmadan savunma düzenlendiği,

5)    Birim fiyatlar üzerinde yapılan incelemede;

27.528 poz nolu bir kat alçı tavan sıva imalatı 2007 yılı Bayındırlık Birim Fiyatı 7,61 YTL/m2 iken  1,00 YTL/m2 olarak olağan rayiçten çok fazla düşük hesaplandığı,

18.071/1 ½ tuğla duvar imalatı 2007 yılı Bayındırlık Birim Fiyatı 10,86 YTL/m2 iken, 22,00 YTL/m2 olarak olağan rayiçten çok fazla hesaplandığı,

25.117 poz nolu PVC süpürgelik yapılması imalatı 2007 yılı Bayındırlık Birim Fiyatı 3,14 YTL/m iken, 15,00 YTL/m olarak aşırı düşük sorgulama hesaplarına dahil edildiği ve bu birim fiyatların piyasa ve bu birim fiyatların piyasa ve makul fiyatlardan büyük oransızlık gösterdiği,

Ayrıca, parlak granit seramik yer döşemesi m2 teklif fiyatı, mat granit seramik yer döşemesi m2 teklif fiyatının aksine olması gerekirken  daha düşük olarak belirlendiği,

Isı yalıtımlı alüminyum doğrama (kg) teklif fiyatı, ısı yalıtımsız alüminyum doğrama (kg) teklif fiyatından düşük olarak, alınan proforma faturalardan çelişkili teklif fiyatlar fiyatlar oluşturularak hesaplara dahil edildiği,

6)    Esman İnş. Tic. Ltd. Şti.’den alınan kazı, dolgu ve nakliye işlerine ait 100.000,00 YTL bedelli proforma faturanın aşırı düşük teklif sorgulama dosyasında yer almasına rağmen, inşaat imalat grupları içine bu tutar dahil edilmediği gibi diğer inşaat imalat gruplarına ait hesaplarda da kazı nakliye, blok tuğla, sandviç tuğla duvar arasına polistiren köpükle ısı yalıtımı, projesinde belirtilen ahşap dolaplar ve möble imalatlarının aşırı düşük sorgulama hesaplarına dahil edilmediği tespit edilmiştir. Bu bedellerin dahil edilmesi halinde teklif bedelin üzerinde teklif olacağı açıktır.

MEKANİK TESİSAT İŞLERİ:

Mekanik tesisat işleri aşırı düşük teklif sorgulaması incelendiğinde;

1)    087-602 pozlu akrilik duş teknesi yerine 087-101 pozlu fayans duş teknesi, 087-502 pozlu gömme duş bataryası yerine, 089-903 pozlu telefon askılı duş bataryası, 107-644 pozlu üç pompalı düşey milli hidrofor yerine 107-634 pozlu iki pompalı düşey milli hidroforun maliyet hesaplarının yapıldığı,

2)    071-208 pozlu tezgah üstü oval lavabo, (590-100, 590-811, 590-831, 590-1403) modüler tip et ve sebze soğuk oda, 110-649 pozlu akümülasyon tankı imalatlarının proje ve mahal listesinde belirtildiği halde firma tarafından aşırı düşük teklif sorgusunda bu imalatların dikkate alınmadığı ve değerlendirmeye dahil edilmediği,

3)    1002-117 pozlu tüplü yangın dolabı imalatının, firmanın aşırı düşük sorgusundaki miktarı, projedeki miktarın yarısı kadar olduğu ve eksik hesaplandığı tespit edilmiştir.

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ

Mahal listesinde poz ve imalatı belirtilmiş olmasına rağmen, firma tarafından verilen aşırı düşük teklif sorgusunda alt bileşenlerin hazırlanmadığı, sadece bir taşeron firmadan alınan detayları bulunmayan teklif proforma fatura ile aşırı düşük teklif savunması verdiğinden yeterli açıklayıcı bilgi bulunamamıştır.” denilmiş ve

“... yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda aşırı düşük teklif sorgulaması, Yönetmeliklerde ifade edilen şekliyle yeterli ve titiz bir araştırma yapılmadan hazırlandığı, imalat birim maliyetlerinin piyasa rayiçlerinin çok altında kaldığı, mahal listesinde yer almayan imalatlarında aşırı düşük teklif sorgulaması hesaplarına dahil edildiği, bazı imalat miktarlarının makul kabul edilebilir oranların çok çok altında, bazı imalat miktarlarının ise çok çok üzerinde oranlar ile hesap yapıldığı tespit edilmiştir. Şikayetçi firmanın aşırı düşük teklif hesaplamalarına dahil edilmeyen işbu kararımızın 6 ncı maddesinde belirtilen imalat kalemlerinin bedelleri de hesaplamaya dahil edildiğinde şikayetçi firmanın teklif edilen bedelin çok üzerinde teklif olacağı açıktır. Ayrıca, hatalı hesaplamalar nedeniyle hesaplarda fazla ve eksik alınan imalat miktarları ve bedelinin karşılıklı mahsubu ile örtüşmeyen fazla ve eksik hesapların dengelenmesi talebi ise yasa ve yönetmeliklerde yer almamaktadır.” hususlarına yer verilerek, “Aşırı düşük teklif sorgulaması, şikayetçi tarafından teklif edilen bedele ulaşmak için özensiz ve gerçeği yansıtmayan hesaplamalar ile yapıldığı kanaati belirlendiğinden şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 5.2.2008 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklama yazısı ve eklerinde, teklif fiyatını oluşturan ve giderler, inşaat, tesisat ve elektrik olmak üzere dört başlıkta toplanan iş kısımlarına ilişkin hesap cetveli, inşaat işlerinde yer alan danışma binası, çevre düzenleme, çevre duvarı, teshin kanalı, istinat duvarı, altyapı, trafo binası, saha düzeni+Atatürk Büstü+çeşme iş grupları ile elektrik tesisatı is kısmı dışındaki kalemlere ilişkin birim fiyat cetvelleri, hariç tutulan inşaat iş grupları ile elektrik tesisatı iş kısmına ilişkin olarak piyasadan alınan götürü fiyat teklifleri, inşaat işleri kapsamında bulunan çakıl (04.003/C), ısı yalıtımı (19.055/C1-A), greseramik (26.194/1A), alüminyum asma tavan (27243/21) ve ısı yalıtımlı alüminyum doğrama (23.244/L1) kalemleri dışındaki kalemlerin malzeme, işçilik ve genel giderler tutarını gösteren analizler ve bu analizlerin bir kısmında öngörülen malzemelerden hazır beton, grobeton, inşaat demiri, demirsiz beton, tuğla su yalıtımı, betonarme kalıbı, ahşap kalıp iskelesi, iş iskelesi, lamine kapı, PVC yer döşemesi ve süpürgelik, greseramik, cam takılması ve granite ilişkin piyasadan alınan fiyat teklifleri bulunduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı bölümünde ise, “ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdarece tespit edilen sınır değerden daha düşük fiyat teklif eden başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasında yer alan belgeler ve idarenin kararı, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet esas alınarak incelendiğinde;

 

Yaklaşık maliyetin ağırlıklı oranını oluşturan 16.059/B BS25 Betonu iş kalemini ile ilgili istekli tarafından hesaplanan 5.900 m3’ün, yaklaşık maliyette öngörülen toplam 9.530,32 m3’ün %29’undan daha az olduğu,

 

İdarece miktarların aşırı düşük olarak hesaplandığı belirtilen diğer kalemlerle birlikte BS25 Betonu iş kaleminin, yaklaşık maliyetin %52’sini oluşturduğu,

 

İhale konusu yapım işinin projesinde ve yaklaşık maliyetin tespitinde yer alan Danışma Binası, Çevre Düzenleme, Çevre Duvarı, Teshin Kanalı, İstinat Duvarı, trafo binası iş gruplarına ilişkin fiyat bileşenleri bazında açıklama yapılmadığı, sadece piyasadan götürü fiyat alındığı,

 

İsteklinin teklif fiyatı kapsamında bulunan çakıl (04.003/C), ısı yalıtımı (19.055/C1-A), greseramik (26.194/1A), alüminyum asma tavan (27243/21) ve ısı yalıtımlı alüminyum doğrama (23.244/L1) inşaat kalemlerine ilişkin analiz sunulmadığı, ayrıca, belirtilen kalemlerden greseramik (26.194/1A) kalemi dışındakilere ilişkin piyasadan alınmış bir fiyat teklifi bulunmadığı,

 

Başvuru sahibi tarafından Emsan İnş. Tic. Ltd. Şti.’nden alınan kazı, dolgu ve nakliye işlerine ait 100.000 YTL tutarında proforma faturada öngörülen bedelin imalat gruplarına ve analizlere dahil edilmediği,

 

Uygulama projesinde öngörülen ahşap gömme dolapların maliyet hesabında değerlendirilmediği,

 

Mekanik tesisat işleri kapsamında yer alan ve makine tesisatına ilişkin mahal listesinde belirtilen yurt binalarında bulunan akrilik duş tekneleri ile gömme duş bataryaları yerine istekli tarafından fayans duş teknesi ve telefon askılı duş bataryası teklif edildiği, gömme duş teknesinin montaj dahil 2007 Bayındırlık Birim Fiyatının telefon askılı duş bataryasından yaklaşık 45 YTL daha fazla olduğu, aynı şekilde mahal listesinde üç pompalı düşey milli hidrofor yerine iki pompalı düşey milli hidroforun aşırı düşük teklif açıklamasında esas alındığı ve mahal listesinde yer alan ilgili kalemin montaj dahil 2007 yılı Bayındırlık Birim Fiyatının, teklif edilen iş kaleminden yaklaşık 4.200 YTL daha yüksek olduğu,

 

Mahal listesinde yer alan tezgah üstü oval lavabo iş kaleminin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasında öngörülmediği, yine mahal listesinde yurt binalarında bulunan akümülasyon tanklarının teklif fiyatın açıklaması kapsamında değerlendirilmediği,

 

Yangın dolabı adedi proje ve yaklaşık maliyette toplam 38 olduğu halde başvuru sahibi tarafından 19 adet olarak değerlendirildiği,

 

Elektrik tesisatı işlerinin bileşenlerini oluşturan iş grupları/iş kalemleri değerlendirilmeden, piyasadan götürü alınan fiyata ilişkin proforma fatura sunulduğu,

 

Anlaşıldığından ihale dokümanında belirtilen imalatlardan farklı iş kalemleri teklif edilen, ihale konusu işin ağırlıklı oranını oluşturan iş kalemlerine ilişkin miktarları yaklaşık maliyet göre eksik hesaplanan ve yapım işinin kısımlarını oluşturan iş grupların tamamının maliyet bileşenleri bazında belgelendirme yoluyla açıklama getirmeyen başvuru sahibince yapılan açıklamanın, yukarıda sayılan gerekçelerle uygun görülmemesi mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdarece tespit edilen sınır değerden daha düşük fiyat teklif eden ve idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen YUSAN İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 8.2.2008 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklama yazısı ve ekleri incelendiğinde;

 

Teklif fiyatın ağırlıklı kısmını oluşturan inşaat işleri kapsamında, toplam tutarı 223.641 YTL olan 18 adet iş kalemine ilişkin analiz veya piyasadan alınan fiyat teklifi sunulmadığı, dolayısıyla bu kalemlerin fiyatlarına ilişkin herhangi bir belgelendirme içermeyen adı geçen isteklinin açıklamalarının kabul edilmesi, başvuru sahibinin açıklamalarının uygun bulunmamasına ilişkin tespit edilen ve idarece belirtilen gerekçeler de dikkate alındığında, mevzuata ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) İhale dokümanında isteklilerin ihaleye katılım için, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B-III Grubunda yer alan işlere ilişkin teklif fiyatın %50’si tutarında deneyimini tevsik eden iş deneyim belgeleri sunmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan YUSAN İnş. Tic. Ltd. Şti.’nde yarıdan fazla hisseye sahip şirket müdürü Hasan KESMEZ’ e ait Aydın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün “Nazilli Devlet Hastanesi Ek Poliklinik ve Acil Servis İkmal İnşaatı” işine ilişkin iş denetleme belgesi, belge üzerinde de belirtildiği gibi anılan Tebliğin B-IV grubunun 18 inci maddesinde yer alan işe ilişkin olduğu için, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

3) Ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Zilan Peyzaj İnş. San. Ltd. Şti. tarafından, ihale dokümanında istenen anahtar teknik personel taahhütnamesinde yer alan 2 İnşaat Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi ve 1 Makine Mühendisinin, ilgili firmada, sırasıyla 1.5.2007, 20.1.2007, 19.2.2006 ve 20.1.2007 tarihi itibariyle işe girdiklerine ilişkin belgeler  sunulmuş, ancak adı geçen kişilerin ihale tarihi (21.1.2008) itibari ile isteklinin bünyesinde bulunduğuna ilişkin herhangi bir belgeye ihale işlem dosyasında rastlanmamıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan;“Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi gereğince, söz konusu personelin ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu tespit edilmeden değerlendirmeye alınması mevzuata aykırı bulunmaktadır.

 

Ayrıca anılan isteklide %50’den fazla hisseye sahip olan Orhan ÖZMEN’e ait 1.1.2003 tarihinden önce düzenlenmiş iş yönetme belgesinin, belge tutarı ihale indirimi belirtilmediğinden  keşif bedeli üzerinden belirtildiğinden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen unsurları taşımadığı anlaşılmıştır. İhale işlem dosyasında iş deneyim belgesinin ilgili olduğu yapım işine ilişkin tevsik edici belgeler bulunmadığından, Kamu İhale Kurulunun 04.02.2008 tarih ve 2008/UY.Z-623 sayıl Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda söz konusu iş deneyim belgesinin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki düzenlemelere istinaden, diğer isteklilerin tekliflerin geçerli olup olmadığı hususu ile idarece diğer isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri incelenmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul