İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008UY.Z-358
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :159
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008UY.Z-358
Şikayetçi:
 Eser YOLCU Cebeci Mh. 1256 Sk. No:12/4 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 693
Başvuruya konu ihale:
 
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.01.2008 tarih ve 06.00.16.0065/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Başvuru sahibinin 08.01.2008 tarih ve 693 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Dilekçenin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul ilindeki müteahhit şirketlerin üstlendikleri işleri düzgün yapmadıkları, çalıştırdıkları taşeronların alacaklarını ödemedikleri ve mağdur ettikleri, bu şirketlerden Asfaltsan firmasının aldığı asfalt ihalelerinde usulsüz ödemeler yapıldığı ve işlerin şartnamesine uygun yapılmadığı, Gaziosmanpaşa Belediyesine iş yapan Ankara-Aksa firmasının asfalt yama işinde belediyeyi zarara uğrattığı, yapılmayan imalatlara ödeme yapıldığı, şartnameye uymayan imalatlar yapıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış veya ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Başvuru dilekçesinde, belli bir ihaleye ilişkin somut Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının yer almaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul