En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3103 Karar Tarihi: 26/03/2009
(31.03.2009 tarih ve 27186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 25.03.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 19.03.2009 tarih ve
BDDK.UY1.47.1-5424 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Đlgili diğer kurumlardan da gerekli izinlerin alınması koşuluyla, 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi
çerçevesinde; Turkland Bank A.Ş.’nin, sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik
sözleşmesi yaparak acentelik faaliyetleri yürütmesine izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul