(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3537 Karar Tarihi: 18/02/2010
(24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 17.02.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.02.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.12.00.00.4-1-3143 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin saklı kalması kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi kapsamında; portföy işletmeciliği
ve yönetimi konusunda faaliyette bulunmasına izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul