MAARİF VEKALETİ KURULUŞ KADROLARİYLE MERKEZ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ 2287 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR OLAN 4926 SAYILI KANUNLA EK VE ZEYİLLERİ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6331 SAYILI KANUN İLE 6418, 6419 VE 7001 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • merkez
 • yasa
 • kuruluş
 • cetvel
 • dair
 • yap
 • mevzuat
 • maarif
 • 4926
 • sayı
 • hakkında
 • 6331
 • zeyil
 • 2287
 • 7001
 • kadrolariyle
 • 6419
 • 6418
 • kanun
 • değişiklik