SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 4/1/1961 TARİHLİ VE 209 SAYILI KANUNUN 25/6/1965 TARİHLİ VE 641 SAYILI KANUNUN 7 NCİ MADDESİ İLE DEĞİŞİK 1 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN. ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • madde
 • sayı
 • tesis
 • bağlı
 • bakanlık
 • nci
 • sosyal
 • inci
 • yardım
 • sermaye
 • kanun
 • tarihli
 • döner
 • 1961
 • 209
 • 1965
 • rehabilitasyon
 • 641
 • sağlık
 • esenleş