Benzer ifadeler
  • kanun
  • idare
  • bütçe
  • sene
  • 1341
  • seyrisefain