SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR OLAN 4268 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile ilgili benzer içerikler

Benzer ifadeler
 • yap
 • sayı
 • yasa
 • hakkında
 • dair
 • ekle
 • değiş
 • değişiklik
 • madde
 • vekalet
 • teşkilat
 • sıhhat
 • içtimai
 • memurin
 • kanun
 • muavenet
 • bazı
 • 4268