(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 25 İNCİ MADDESİNE VE 5560 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ VE 17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2007 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO : 2006/6)

Madde 1 -
(1) 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 28/11/2006 tarih ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 363 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2006 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,8 (yedi virgül sekiz) artış esas alınarak, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul