ATEŞLİ SİLAHLAR-YİVSİZ-SETSİZ TÜFEKLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 870) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/14)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2 -
(1) 19/7/1999 tarihli ve 23760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-99/51-52) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 870 “Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS 870 “Ateşli Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler-Av, Spor ve Müsabakalar İçin” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS 870 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, kara avcılığında, spor ve  müsabakalarda, özel ve endüstriyel alanda kullanılan yivsiz-setsiz tüfeklerin, tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

Bu standard, yivli-setli ve/veya havalı tüfekleri kapsamaz.

Not- Bu standard metninde bundan sonra “Ateşli silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler-Av, Spor ve Müsabakalar İçin” deyimi yerine “tüfekler” terimi kullanılacaktır.”
Madde 4 -
(1) TS 870 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) TS 870 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul