GAZ TÜPLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995) (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2013/21)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 11/6/1997 tarihli ve 23016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard 97/32-33 sayılı Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 1862 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Tüp Donanımları-Valfler, Basınç Düzenleyiciler ve Emniyet Valfleri” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. TS 1862 standardının yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 14245 “Gaz tüpleri - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüp Vanalarının Özellikleri ve Deneyleri - Kendiliğinden Kapanan”, TS EN 13953+A1“LPG Donanım ve Aksesuarları - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir Tüpler - Emniyet Vanaları” ve TS EN ISO 15995 “Gaz Tüpleri - LPG Tüp Vanalarının Özellikleri ve Deneyleri - Elle Çalıştırılan” standardları imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 14245 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, su kapasitesi 0,5 L’den 150 L’ye kadar olan taşınabilir, tekrar doldurulabilir LPG tüpleriyle kullanılan özellikle kendiliğinden kapanan LPG tüp vanalarının tasarım gereklerini, özelliklerini ve tip deneylerini kapsar. Bu standard, buhar veya sıvı halde kullanım ile ilgili teçhizata atıfları da ihtiva eder.

Not - İmalat deneyleri ve muayene ile ilgili tavsiyeler Ek B’de verilmiştir.

Bu standard, sabit otomotiv tesisatlarına uygulanmaz.

(2) TS EN 13953+A1 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpleri için, yaylı emniyet vanalarının tasarımı, deneyleri ve işaretlenmesine ilişkin hususları özelliklerini kapsar.

Bu vanalar tüp vanalarının tümleşik bir parçası (EN 13152 ve EN 13153) veya ayrı bir tertibat halinde olabilir.

Bu standard, benzer emniyet seviyesi sağlayan farklı tasarımdaki emniyet vanalarının kullanılmasını engellemez.

(3) TS EN ISO 15995 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, özellikle su kapasitesi (0,5 ila 150) L olan taşınabilir, tekrar doldurulabilir LPG tüpleri ile kullanılan, elle çalıştırılan tüp vanalarının tasarım gereklerini, özelliklerini ve tip deneylerini kapsar. Bu standard, buhar veya sıvı halde kullanımla ilgili teçhizata atıfları da kapsar.

Not - İmalat deneyi ve muayene ile ilgili tavsiyeler Ek C’de verilmiştir.

Bu standard, monte edilmiş otomotiv tesisatlarına uygulanmaz.”
Madde 4 -
(1) TS 1862 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (ÖSG–2000/13–1) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nden çıkartılacaktır.
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1 ve TS EN ISO 15995 standardları TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.
Madde 6 -
(1) TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1 ve TS EN ISO 15995 standardları kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul