En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
ALTIKÖŞE NORMAL SOMUNLAR (STİL 1)-MAMUL KALİTESİ A VE B İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 4032) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/40)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 2 -
(1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 96/125-126 ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 1026-8 EN 24032 “Altıköşe Somunlar, Stil 1-Mamul Kalitesi A ve B” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 4032 “Altıköşe Normal Somunlar (Stil 1)-Mamul Kalitesi A ve B” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 4032 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu Standard, M1,6 ila M64 (M64 dahil), mamul kalitesi A için D ≤ M16 ve mamul kalitesi B için D > M16 olan, altıköşe normal diş somunların (stil 1) karakteristiklerini kapsar.

Bu Standardda listelenmiş özelliklerin dışındaki diğer özelliklerin gerekli olduğu özel durumlarda, bu özellikler mevcut bulunan Standardlardan, örneğin; ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1'den seçilebilir.

Not - Altıköşe yüksek somunlar (stil 2) için ISO 4033'e bakınız.”
Madde 4 -
(1) TS EN ISO 4032 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) TS EN ISO 4032 Standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul