En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
BAĞLAMA ELEMANLARI-SOMUNLAR-ALTIKÖŞE-TAÇLI-METRİK-YUVARLAK VİDALI-7 MM ADIMLI ÇEKİCİ/ÇEKİLEN BAĞLANTISINDAKİ ÇEKME KANCASI VE GERGİ TERTİBATI İÇİN İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 11919) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/42)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 3/1/1997 tarihli ve 22866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 96/116-117 ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 11919 “Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Taçlı-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7 mm Adımlı Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı İçin” standardının yeni revizyon standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS 11919 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu Standard, çekici/çekilen bağlantısındaki çekme kancası ve gergi tertibatlarında kullanılan, B mamul kalitesinde, mukavemet sınıfı 14H olan, 7 mm adımlı, metrik, yuvarlak vidalı, altı köşe taçlı somunları kapsar.

Not - Bu Standard metninde bundan sonra “B mamul kalitesinde, mukavemet sınıfı 14H olan metrik, yuvarlak vidalı altı köşe taçlı somun” deyimi yerine sadece “somun” terimi kullanılmıştır.

Bu Standard, somunların tariflerine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyler ile piyasaya arz şekline dairdir.
Madde 4 -
(1) TS 11919 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) TS 11919 Standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul