En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TS 3034 KARAYOLU TAŞITLARI-SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ-AMORTİSÖRLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/4)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, TS 3034 (Şubat 2014) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Kapsam
Madde 3 -
(1) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı; karayolu taşıtlarının süspansiyon sistemlerinde kullanılan geleneksel, strat (taşıyıcı) teleskopik ve diğer amortisörlerin tarifi, sınıflandırması ve özelliklerini, numune alma, muayene, deney ve piyasaya arz şeklini kapsar.

(2) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı, karayolu taşıtlarının süspansiyon sisteminde yer almayan direksiyon, bagaj, kaput ve pedal amortisörlerini kapsamaz.
Uygulamaya konma
Madde 4 -
(1) TS 3034 (Şubat 2005)’ün revizyonu olarak hazırlanan ve TSE Teknik Kurulu’nun 13/2/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 3034 (Şubat 2014) “Karayolu Taşıtları-Süspansiyon Sistemleri-Amortisörler” Standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
Madde 5 -
(1) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
Madde 6 -
(1) TS 3034 (Şubat 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılma
Madde 7 -
(1) 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14)” ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Aranacak Mamuller Listesi”nin 110 uncu sırasında yer alan “TS 3034 Amortisörler Karayolu Taşıtlarında Kullanılan, İki Borulu Hidrolik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2008/15) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Tebliğ yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul