En son güncellemeler 6 Aralık 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDINA VE TS 8737 “YAPI RUHSATI” STANDARDINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve dayanak
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını ve bu belgelerin kullanım şeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Standard yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kullanım zorunluluğu
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 18/12/2017 tarihli toplantısında kabul edilen TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı,

(2) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 19/7/2012 tarihli toplantısında kabul edilen TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standardı,

(3) Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 22/5/2017 tarihli toplantısında tadil edilen TS 10970/T3 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi standardı

bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinde mecburi uygulamaya konulur.
Standardın temini
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardı ve TS 10970 Formlar- Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği,

(2) 14/6/2015 tarihli ve 29386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları ile İlgili Tebliğ,

(3) 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ,

yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul