En son güncellemeler 21 Şubat 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TS 8357 “İŞ YERLERİ – HALKA VEYA MÜŞTERİLERE AÇIK TUVALETLER – SINIFLANDIRMA – GENEL VE ÖZEL KURALLAR” STANDARDINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve dayanak
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerini belirlemek üzere; 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Standard halka veya müşterilere açık tuvaletlerin sınıflandırılması ve özelliklerine uyulması zorunluluğu
Madde 2 -
(1) TS 8357/Haziran 2012 “İş yerleri - Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler - Sınıflandırma - Genel ve Özel Kurallar” standardı ile birlikte TSE Teknik Kurulunun 9/12/2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan T3 tadil metni bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren mecburi uygulamaya konulmuştur.
Standardın temini
Madde 3 -
(1) TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar Standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya illerdeki temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
Madde 4 -
(1) 2/5/2018 tarihli ve 30409 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8357 İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar Standardına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (5)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul